Forsman Self Defense BLOG

Reality Based Training - No Nonsense Self Defense

Förebyggande åtgärder och att vara uppmärksam

En mycket viktig sak när det gäller personligt skydd/självförsvar, ja det är förebyggande åtgärder och att vara uppmärksam, att t.ex. inte gå runt och titta på skorna, sända SMS, musik i öronen, inte åka svarttaxi, etc.

Read More...