Forsman Self Defense BLOG

Reality Based Training - No Nonsense Self Defense

Edge of hand blow

Närstrid är inget nytt. Människan har alltid varit tvungen till att försvara sig, strida ...


Read More...