Forsman Self Defense BLOG

Reality Based Training - No Nonsense Self Defense

What to do if an encounter turns ugly

Of course, goes without saying, one does not use violence, unless one has ABSOLUTELY no other choice ...

Read More...

Förebyggande åtgärder och att vara uppmärksam

En mycket viktig sak när det gäller personligt skydd/självförsvar, ja det är förebyggande åtgärder och att vara uppmärksam, att t.ex. inte gå runt och titta på skorna, sända SMS, musik i öronen, inte åka svarttaxi, etc.

Read More...